Namo sandarumo testas

Sandarumo testas reikalingas ne tik dėl namo pridavimo, bet ir dėl taupaus energijos vartojimo

Tyrimas, kurio metu nustatomas pastato sandarumo lygis ir surandamos nesandarios pastato vietos.

Sandarumo testas privalomas pagal STR 2.01.02:2016. Matavimas atliekamas pagal LST EN ISO 9972:2015 standartą, kurį privalo atlikti akredituota laboratorija. Matavimo metu atliekami padidinto ir sumažinto slėgio bandymai.

Užsakote paslaugą, el.paštu: namotestas@gmail.com arba telefonu: 8 686 55411 Prašome atsiųsti kadastrų bylą, pagal kurią apsakičiuojame preliminarų pastato turį ir pirmo aukšto šildomų grindų plotą. Atvykstame į objektą ir atliekame paruošiamuosius darbus: išmauojame pastato vidaus tūrį, išmatuojame ir apskaičiuojame pirmo aukšto šildomų grindų plotą, pamatuojama lauko/vidaus temperatūra, atliekame vėjo greičio matavimą. Suvedami visi parametrai į sertifikuotą sandarumo matavimo sistemą. Paruošiame pastatą matavimams, pagal LST EN ISO 9972: 2015 metodą užsandarinamos ventiliacijos angos, taip pat užsandarinamos angos neskirtos ventiliacijai. Sumontuojame įrangą ir atliekame sandarumo matavimą: pradedame nuo neigiamo slėgio bandymo – ventiliatorius apsuktas taip, kad iš pastato trauktų orą sudarydamas neigiamą slėgį. Sekantis žingsnis teigiamo slėgio bandymas – ventiliatorius apsuktas taip, kad į pastatą pūstų orą sudarydamas teigiamą slėgį. Rezultatų analizavimas ir pristatymas užsakovui. Atliekamas termovizinis tyrimas (jeigu užsakomas): sandarumo tikrinimo metu termovizoriaus pagalba atliekamas termovizinis tyrimas, kurio metu identifikuojame problemines pastato vietas ir pateikiame rekomendacijas, kaip sutvarkyti nesandrias pastato vietas. Paruošiame sandarumo matavimo ataskaita ir termovizines nuotraukas, išsiunčiame užsakovui elektroniniu paštu.

Pagal A energinei klasei keliamus reikalavimus, tai yra esant 50 Pa slėgio skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi būti iki 1/h. Tai reiškia, kad per vieną valandą visas oras tokiame name pasikeičia vieną kartą.
A+ ir A++ energinei klasei – 0,6/h.

  • Statybų metu būsite tikri, kad darbai yra atliekami teisingai;
  • Išvengsite sandarumo klaidų, kurias vėliau ištaisyti kainuoja daug brangiau;
  • Perkant būstą sužinosite realią būsto sandarumo būklę;
  • Sandarumo testų metu bus įvardintos nesandarios pastato vietos.
Testą rekomenduojame atlikti du kartus: Pirmas testas atliekamas, kai pastato sienos iš vidaus yra ištinkuotos, užsandarintas stogas, sandariai sumontuotos durys ir langai, sumontuotas gipso kartono lubų karkasas, išpjautos rozečių skylės, sumontuotas vėdinimo sistemos padavimas/ištraukimas į lauką. Antras bandymas atliekamas, kai atlikta apdaila (lubų, grindų, sienų, sumontuota ventiliacija, vandentiekis, nuotekos). Galutiniam sandarumo bandymui turi būti atlikti visi darbai, kurie gali pažeisti sandarumo izoliaciją.

Nuotraukoje matome nesandariai sumontuotą langą, dėl tokio nekokybiškai atlikto darbo drėksta angokraščiai, gali atsirasti pelėsis.

Termovizoriaus pagalba matome žymius temperatūrų skirtumus grindų ir sienos sandūroje. 

Termovizoriaus pagalba matome žymius temperatūrų skirtumus.

Nebaigtas sandarinti SIP plokščių namas.
sandarumo testas